Stall von Bethlehem, Bethlehemstraße 47, 88364 Wolfegg-Rötenbach